HOLOSUN HE507K-GR X2红点瞄准镜高抗震

美国HOLOSUN HE507K-GR X2红点瞄准镜高抗震

HOLOSUN HE507K-GR X2红点瞄准镜高抗震

美国HOLOSUN HE507C-GR X2 红点瞄准镜高抗震

技术参数

型号

HE507K-GR X2

HS507K X2

HE507C-GR X2

HS507C X2

十字线 2 MOA 点 + 32 MOA 圆圈 2 MOA 点 + 32 MOA 圆圈 2 MOA 点 + 32 MOA 圆圈 2 MOA 点 + 32 MOA 圆圈
无视差 是的 是的 是的 是的
无出瞳距离 是的 是的 是的 是的
放大 1x 1x 1x 1x
多涂层 是的 是的 是的 是的
波长 540纳米 650纳米 540纳米 650纳米
存储温度 -20°C~65°C -20°C~65°C -40°C~70°C -40°C~70°C
工作温度 -20°C~51°C -20°C~51°C -30°C~60°C -30°C~60°C
防护等级 IP67 IP67 IP67 IP67
抗震 5000G 5000G 5000G 5000G
材质 7075 T6 铝 7075 T6 铝 7075 T6 铝 7075 T6 铝
表面 阳极氧化 阳极氧化 阳极氧化 阳极氧化
每次点击调整 1 MOA 1 MOA 1 MOA 1 MOA
调整范围 ±30 MOA 不适用 ±50 MOA ±50 MOA
电池类型 CR1632 CR1632 CR1632 CR1632
电池续航时间(小时) 50000 50000 50000 50000
亮度设置 10 DL+2 NV 10 DL+2 NV 10 DL+2 NV 10 DL+2 NV
电源 电池 电池 太阳能和电池 太阳能和电池

产品图片

HOLOSUN HE507K-GR X2 绿点瞄准镜高抗震HOLOSUN HE507K-GR X2 绿点瞄准镜高抗震HOLOSUN HE507K-GR X2 绿点瞄准镜高抗震HOLOSUN HE507K-GR X2 绿点瞄准镜高抗震HOLOSUN HE507K-GR X2 绿点瞄准镜高抗震HOLOSUN HE507K-GR X2 绿点瞄准镜高抗震HOLOSUN HE507K-GR X2 绿点瞄准镜高抗震HOLOSUN HE507K-GR X2 绿点瞄准镜高抗震